Téma prvního pololetí (ukončeno)

Transformace

Představiš si transformaci a plně soustředěně vyskočiš do vzduchu a musíš křiknout: své jméno transformace! 

Téma prvního pololetí (ukončeno)

Někdy dávno byli dva světy kouzelný a lidský. Byli propojené velkou bránou - portálem a ve všech místech vládla kouzlá. Jeden zlý král chtěl být kouzelný a obrátil se ke zlu. Stal se čarokněžník ale! Při tom ztratil svou podobu. Jeho jméno zní "Morok" a na náš jazyk přeloženo Temnot. Může se proměnit v jakého koliv člověka - třeba i vás a taky v jaké koliv zvíře. Když po něm střelite magií je silnější. A nasaje to kouzlo k sobě.

Báli se ho a museli portál zavřít. Ten tvoří 4 náramky. Oheň Voda Vzduch Země.

Nápověda k hledání náramku:

+ Koukej jen dolu pres les a hory tam zlato je davno pohřbené Co zjistis tam jak vítr váne není to ve vzduchu dané.

+ Země a hory co hoří a boři, drži ve strachu celý svět, leť neposlouchej ostatní, ohnivý vztříc tobě květ.

+ Jen ten kdo dobré srdce má to nezvrhne a v lese má+ Kolem vesmír strachů ty ho překonáš a když budeš mít pocit že ho nezýskaš vše jískry moci tvé změní v tvář